fbpx

Työnohjaus työyhteisöille

Ryhmätyönohjaus

Joskus tilanne ajautuu siihen pisteeseen, että ulkopuolisen pitää avata työyhteisön tiukalle päässeet solmut. Ryhmähenki syntyy pienistä asioista. Jos pienet asiat eivät ole kunnossa, työpaikalla syntyy epäsopua. Vaikka ryhmässä ei vakavia ongelmia olisikaan, pinnan alla voi kyteä asioita, joita ei uskalleta puhua suoraan, vaan niistä kuiskitaan käytävillä.

Ulkopuolisen kouluttajan pitämä ryhmätyönohjaus tarjoaa turvallisen paikan käsitellä pinnan alla olevia ajatuksia. Ryhmätyönohjauksessa asiat eivät henkilöidy, vaan keskustelu pysyy yleisellä tasolla. Ryhmälle voidaan esimerkiksi luoda säännöt, joista jokaisen on pidettävä kiinni.

Ryhmätyönohjauksessa käsitellään muun muassa vuorovaikutukseen, palautteenantoon ja ryhmän kommunikointiin liittyviä teemoja.

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjauksessa työntekijä ja työnohjaaja ovat kahdestaan, jolloin kuormittavia tekijöitä voi purkaa täysin luottamuksellisesti. Käsiteltävät asiat voivat liittyä esimerkiksi työpäivien aikana tapahtuneisiin vaativiin tilanteisiin tai työyhteisön asioihin. Yksilötyönohjaus auttaa työntekijää jaksamaan työssään ja ennaltaehkäisee loppuun palamista.

Kenelle?

 • Työyhteisöille, jotka haluavat kehittää yhteisymmärrystä ja ehkäistä työntekijöiden loppuun palamista
 • Työyhteisöille, joissa on ongelmia ryhmädynamiikassa, kuten vuorovaikutuksessa
 • Työntekijöille, jotka tekevät henkisesti kuormittavaa työtä, esim. terveydenhuollon ammattilaiset
 • Esimiehille tilaisuus eritellä omaa suhdettaan työhön ja tutkia työssä tapahtunutta (Johtajien yksinäisyys)

Mitä hyötyä työyhteisöille suunnatusta työnohjauksesta on?

 • hyvän työilmapiirin luominen ja ilmapiirin parantaminen
 • selkeät säännöt lujittavat työyhteisöä
 • ryhmäytyminen
 • ulkopuolisuuden kokemuksen ja syrjimisen vähentäminen
 • yhteisymmärryksen löytäminen
 • liiketoiminnan parantaminen – toiminnan sujumisella on suora vaikutus liiketoimintaan ja hyvä työilmapiiri näkyy asiakkaille
 • asiakaspalvelun paraneminen
 • yksilöt voivat hyvin omassa työssään ja ovat vähemmän kuormittuneita
 • esimies ja yksilöt saavat keinoja työtehtävien rajaamiseen
 • oman käytöksen säätelemisen oppiminen (uskomukset, säätelevät tekijät)
 • opitaan suuntaamaan tarkkaavaisuus työn kokonaisuuden kannalta oleellisiin seikkoihin
 • Esimiehille: esimiestä autetaan näkemään itsensä johtajana (organisaation tavoitteiden edistäjän suhteessa alaisiinsa).

Kuinka työyhteisöille suunnattuun työnohjaukseen pääsee?

Tavallisesti yrityksen tai organisaation kustantaman työnohjauksen tilaa esimies, jolla on ajatus kehitettävistä asioista. Esimies voi valita, käsitelläänkö asioita ryhmänä vai yksilötyönohjauksessa. Sopiva ryhmän koko ryhmätyönohjauksessa on 3–6 henkilöä.

Tarjouspyynnön voi jättää täältä.

Jos olet työntekijäasemassa, voit ehdottaa työnohjausta esimiehellesi. Jos haluat tilata työnohjauksen omakustanteisesti, lue lisää täältä.

Työnohjaukseen voi yhdistää myös Metsäpolku-paketteja. Tutustu Metsäpolku-paketteihin täältä.

Hinta

Työyhteisöille suunnattu työnohjaus hinnoitellaan tarjouspyynnön mukaisesti. Hintaan vaikuttavat esimerkiksi ryhmän koko ja toimiala. Ryhmätyönohjausta voidaan toteuttaa esimerkiksi tietty määrä vuodessa säännöllisin väliajoin, jotta saadaan aikaan enemmän tuloksia. Palvelua voi ostaa myös yksittäiskertoina.

Voit jättää tarjouspyynnön täältä (linkki lomakkeeseen).

Huom. Terveydenhoitoalan yrityksille alv. 0%. Muille alv. 24%. Yritys saa työnohjauksesta verovähennyksen, kun se kohdistuu koko henkilöstöön.

Kuka työnohjausta tekee?

Työnohjauksen tekee Maija-Liisa Halonen. Halosella on tutkinto Helsingin yliopistosta nimikkeellä Työnohjaus, coaching ja fasilitaattori työelämän kehittäjänä. Hän on toiminut myös fysioterapeuttina ja yrittäjänä yli 30 vuotta, mikä antaa hänelle vahvan ymmärryksen terveydenhuoltoalasta ja yrittäjyydestä.

Tutustu Maija-Liisaan