fbpx

Maija-Liisa Halonen kohtaa ihmisen kokonaisuutena – ammattitaito sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin

Yrittäjä Maija-Liisa Halonen on fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin asiantuntija. Hän on alkuperäiseltä ammatiltaan fysioterapeutti, mutta on kouluttautunut vuosien varrella muun muassa työnohjaajaksi ja coahciksi, urheiluhierojaksi ja personal traineriksi.

– Haluan kohdata ihmisen kokonaisuutena, sillä liian usein ihmiset jaotellaan palasiin ja hoidetaan vain yhtä kohtaa kehossa. Fyysisestäkin kivusta puolet voi olla henkistä. Ihminen ei voi parantua, jos ei ota huomioon kokonaisuutta, Maija-Liisa kertoo.

Työnohjaajalle voi puhua työpaikan asioista luottamuksella

Palo fysioterapeutiksi opiskeluun syttyi nuorena Maija-Liisa työskennellessä terveyskeskuksessa apuhoitajana. Siellä hän näki ensimmäistä kertaa, miten huonokuntoisesta voi tulla fysioterapeutin avulla kävelevä ja liikkuva. Tästä syntyi halu auttaa ihminen jaloilleen niin fyysisesti kuin henkisestikin.

Myöhemmin Halonen päätti kouluttautua myös työnohjaajaksi, coahciksi ja fasilitaattoriksi, sillä iso osa hänen asiakkaistaan ovat työikäisiä. Fysioterapeuttina hän huomasi, että asiakkaat puhuvat hänelle usein työasioita.

– Aloin miettiä keinoja, joilla voin auttaa asiakasta myös tässä puolessa. Työnohjaajan koulutus on antanut paljon minulle ja asiakkailleni, sillä ihmisillä ei aina ole väylää kertoa asioistaan työyhteisön ulkopuoliselle, luotettavalle taholle.

Yrittäjänä osaamista voi hyödyntää monipuolisesti

Maija-Liisa korostaa, että myös yrittäjyys on vaikuttanut uuden osaamisen hankkimiseen. Kehittyminen on yrittäjyyden menestyksen peruspilari.

– Yrittäjällä pitää olla perusopintojen ohella monenlaista osaamista. Toisaalta yrittäjyys mahdollistaa minulle sen, että voin hyödyntää osaamistani monipuolisesti. Olen aina ollut yrittäjähenkinen. Ajatusmaailmaani kuuluu se, että eteenpäin mennään rohkeasti.

Metsäpolku-paketit auttavat työyhteisöä jaksamaan

Uusimpana Maija-Liisa onkin kehittänyt Metsäpolku-paketit, joissa yhdistyvät fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Ne ovat oiva keino kehittää sekä yksilön että työyhteisön jaksamista.

– Metsäpolun varrella pysähdytään tarkkailemaan omaan ja työyhteisön hyvinvointiin liittyviä teemoja, kuten hengitystä, aivokuorman purkamista, voimavarojen kasvattamista ja hyviä yöunia. Jokaisen teeman kohdalla tehdään harjoitteita, joita kukin voi viedä omaan arkeensa.

Idea Metsäpolku-paketteihin syntyi Maija-Liisan omasta kokemuksesta.

– Olen aina pitänyt luonnossa liikkumisesta. Metsän positiivisesta vaikutuksesta hyvinvoinnille on myös paljon tutkittua tietoa. Metsäpolku-paketeissa yhdistyvät metsän tuoma hyvänolon tunne ja oma ammattitaitoni.

Maija-Liisa on tehnyt työnohjausta aikaisemminkin metsässä. Hänen kokemuksensa mukaan metsä on rauhallinen paikka, jossa ihmiset avautuvat eri tavalla kuin tavallisissa ympyröissään.

– Nuotiolla juttelu on aivan erilaista kuin sisätiloissa oleminen. Metsäpolku-paketti sopiikin hyvin vaikka TYHY-päivän ohjelmaksi. Päivän sisältö suunnitellaan aina työyhteisön tarpeisiin sopivaksi, Maija-Liisa vinkkaa.

Lue lisää Metsäpolku-paketeista ja ota yhteyttä.

Maija-Liisa Halonen

  • Lähes 40 vuoden kokemus fysioterapeuttina
  • fysioterapian täydennyskoulutukset: akupunktio, lymfaterapia, mobilisaatio
  • personal trainer
  • urheiluhieroja
  • työelämän kehittäjän koulutuskokonaisuus: työnohjaus, coahcing, fasilitaattori
  • yritysjohtajan erikoisammattitutkinto.

 

Mitä työnohjaus on ja miten se yhdistetään Metsäpolku-paketteihin?

  • Työnohjauksessa tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään omaa työtä, tunteita ja kokemuksia, työroolia ja työyhteisön toimintaa.
  • Työnohjauksessa keskustellaan esimerkiksi työssäjaksamisesta, aikatauluista, työergonomiasta ja ihmissuhteista.
  • Metsäpolku-paketit ovat yhdistelmä kävelyä tai juoksua, venyttelyä, tietoisuustaitoja ja työhyvinvointivalmennusta.
  • Metsäpolun varrella pysähdytään tarkkailemaan omaan ja työyhteisön hyvinvointiin liittyviä teemoja, kuten hengitystä, aivokuorman purkamista, voimavarojen kasvattamista ja hyviä yöunia. Jokaisen teeman kohdalla tehdään harjoitteita, joita kukin voi viedä omaan arkeensa.